نرخ بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۳ با هواپیمایی نفت به صورت سیستمی و چارتری در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ های ۲۴۵۰۰۰ تومان (دویست و چهل و پنج هزار تومان) و ۲۷۱۰۰۰ تومان( دویست و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز