نرخ پرواز بندر عباس به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۱/۲۹ با هواپیمایی کیش ایر به صورت سیستمی در ساعت۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۶۳۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز