نرخ پرواز تبریز به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵

به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

همچنین در همین تاریخ قیمت بلیط تبریز به استانبول به صورت سیستمی

با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

بلیط لحظه آخری تبریز به استانبول برای تمامی روز‌های هفته فقط در آنیل پرواز

لذت پرواز با آنیل پرواز