نرخ بلیط پرواز تهران به شانگهای در تاریخ ۹۶/۱/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۵۴۹۰۰۰ تومان (یک میلیون و پانصد و چهل و نه هزار تومان) و ۳۵۶۷۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لازم به ذکر است که هواپیمای این پرواز ایرباس (airbus) آخرین مدل است.

لذت پرواز با آنیل پرواز