نرخ پرواز تهران به یاسوج برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ با هواپیمایی به صورت سیستمی دز ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز