نرخ پرواز مشهد به بغداد برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۴۲۸۰۰۰ تومان (چهارصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز