نرخ پرواز مشهد به بوشهر برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰تومان (یصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز