نرخ بلیط هوایی بندر عباس به اهواز بزای تاریخ ۹۶/۱/۲۶ به صورت زیر می باشد:

  1. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۵۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.
  2. به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۵۵ به مبلغ ۳۰۴۰۰۰تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز