قیمت پرواز تهران به اردبیل برای ۹۶/۱/۲۷ با هواپیمایی آسمان به صوت چارتری در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۸۱۰۰۰ تومان (هشتاد و یک هزار تومان) میباشد.
همچنین در این تاریخ برای پرواز تهران به اردبیل برای ساعت ۱۵:۵۵ با هواپیمایی ایران ایر به صورت سیستمی به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان(یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.
نرخ پرواز برای این خط هوایی در تاریخ ۹۶/۱/۲۷ با هواپیمایی آتا به صورت سیستمی در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و به صورت پارتری در ساعت ۱۰:۳۵ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
لذت پرواز با آنیل پرواز