قیمت بلیط پرواز تهران به چابهار با هواپیمایی کاسپین در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ به صورت چارتری در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

نرخ پرواز تهران به چابهار در تاریخ ۲۱ فروردین به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۰۵ به مبلغ های ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) و ۴۵۳۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز