لیست قیمت پروازهای گوانجو ویژه پاییز ۹۴ – نمایشگاه ۲۰۱۵ – نرخ بلیط گوانگجو با پرواز ماهان – پرواز چارتری ویژه نمایشگاه کوانتوم ۱۱۸

۱۶ مهر = ۳.۹۰۰.۰۰۰

۱۹ مهر = ۴.۴۰۰.۰۰۰

۲۱ مهر = ۴.۹۰۰.۰۰۰

۲۳ مهر = ۴.۹۰۰.۰۰۰

۲۳ مهر به ۴ آبان = ۴.۳۰۰.۰۰۰

۲۸ مهر = ۳.۷۰۰.۰۰۰

۳۰ مهر به ۸ آبان = ۳.۷۰۰.۰۰۰

۵ آبان – ۷ آبان = ۳.۵۰۰.۰۰۰