خريد بليط هواپيما ایران به باهاما  با ارزانترین قیمت 

کشور کوچک باهاما که جمعیتی تقریبا ۵۰۰ هزار نفری دارد دارای پایتختی به نام ناسائو می باشد که برای مسافرت به این کشور استوایی می توانید از طریق آنیل پرواز اقدام کنید.

فرودگاه بین المللی شهر ناسائو Lynden Pindling International Airport و کد یاتا آن NAS نام دارد.