پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۱ روز دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۰۲,۴۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن