قیمت تهران به شهرکرد برای ۹۷/۷/۲۸ با پرواز ماهان در ساعت ۱۸:۰۰ به طور سیستمی به مبلغ ۲۰۸۰۰۰ تومان است.