بلیط هوایی تهران لامرد برای ۲۷ مهر در ساعت ۱۲:۰۰ با پرواز ماهان ۳۸۸۰۰۰ تومان می باشد.