پرواز چارتری تهران نجف برای اربعین در تاریخ ۹۷/۷/۲۵ با شرکت قشم ایر ساعت ۱۸:۰۰ به قیمت ۱۵۱۰۰۰۰ تومان است.

( بلیط ارزان برای اربعین ) در آنیل پرواز