نرخ بلیط تهران به وین برای تاریخ ۹۷/۷/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۲۰ به مبلغ ۳۹۲۴۰۰۰ تومان است.

نام فرودگاه این شهر Vienna و با کد بین المللی VIE می باشد.