نرخ بلیط سئول برای پاییز ۹۷ را می توانید با هماهنگی با آنیل پرواز مطلع شوید.

Incheon International Airport نام فرودگاه و ICN نام کد اختصاری فرودگاه بین المللی سئول می باشد.