[charter724]

نرخ پرواز تهران به استکهلم در برای ۹۷/۷/۱۶ سیستمی با شرکت هواپیمایی ایران ایر ساعت ۰۷:۲۵ ۴۰۲۴۰۰۰ تومان می باشد.

فرودگاه بین المللی این شهر Arlanda  نام دارد و کد آن ARN است.