ماتسویاما که یکی از شهر های کشور ژاپن می باشد، نرخ پروازی این شهر را از ما بخواهید.

نام فرودگاه ماتسویاما Matsuyama Airport و کد اختصاری آن MYJ است.