فرودگاه واتسن که یک فرودگاه کوچک و محلی می باشد در شهری از کانادا به همین نام یعنی واتسن قرار گرفته است.

نام این فرودگاه Watson Lake Airport و نام کد اختصاری آن YQH می باشد.