شهر پراگ پایتخت کشور چک است که می توانید قیمت بلیط هوایی آن را از ما دریافت نمایید.

نام فرودگاه بین المللی شهر پراگ Václav Havel Airport Prague است و کد آن PRG.