برای دریافت قیمت بلیط هوایی شهر نورنبرگ آلمان می توانید با کانتر مربوطه تماس حاصل نمایید.

Nuremberg Airport نام فرودگاه این شهر و NUE نام کد اختصاری آن هست.