بلیط چارتری کیش به کرمانشاه با کیش ایر ساعت ۰۹:۳۰ ۴۱۴ هزار تومان هست.