اعتبار از عید قربان ۹۸ تا عید غدیر ۹۸

کد = ghadir98

این کد شامل تمام پروازهای داخلی و خارجی وکلیه ایرلاینها می باشد