نام و نام خانوادگی
موبایل
شماره پرواز
تاریخ پرواز
مسیر پروازی
علت کنسلی
شماره کارت
نام صاحب حساب
شماره شبا
نام بانک
توضیحات
فایل
مسعود رستمی انگاس
۰۹۱۱۳۹۳۵۶۴۴
۶۰۴
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
مشهد به نوشهر
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۷۲۶۴۳۰۵۶۵۸
محمد علی رستمی
روزبه مغزی
۰۹۱۲۳۴۴۷۶۰۶
۱۲۱۲۷۲۴۸
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
تهران به ماکو
به درخواست مسافر
۵۸۹۲۱۰۱۱۵۷۷۱۸۹۵۴
مریم وثوق کیا
IR42 0150 0000 0160 0301 2522 06
سپه
حسن مختاری
۰۹۱۲۳۴۴۷۶۰۶
۱۲۱۲۷۲۴۸
۱۳۹۷-۰۹-۲۱
تهران - ماکو
به درخواست مسافر
۵۸۹۲۱۰۱۱۵۷۷۱۸۹۵۴
مریم وثوق کیا
IR42 0150 0000 0160 0301 2522 06
سپه
Reza jafari
۰۹۱۷۹۹۳۲۶۰۱
۳۹۵۸
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
عسلویه به اراک
به درخواست مسافر
۶۰۶۳۷۳۱۰۵۰۷۱۷۲۴۹
رضاجعفری
بانک مهر ایران
۱ حمید سهرابی
۲ حمیدرضا حق پناهان
۰۹۱۲۱۴۵۵۶۵۹
۵۶۷۵
۱۳۹۷-۰۹-۲۰
تهران به ارومیه
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۶۹۷۴۱۲۵۸۳۵۶۶
حمید سهرابی
صادرات
عفیفه قائدی
، ۰۰۹۸۹۳۹۲۹۷۲۶۰۸
۱۸۳۸
۱۳۹۷-۱۰-۰۱
رم_تهران
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۸۹۰۲۱۲۰۶۹
عفیفه قائدی
ملت
احمد خالقی راد
۰۹۱۲۳۸۵۴۷۶۳
۷۲۳۴
۱۳۹۷-۰۹-۲۲
تفلیس به تهران
از طرف ایرلاین
۶۲۱۹۸۶۱۰۳۶۲۳۹۹۸۵
رهام خالقی راد
IR65-0560-0852-8000-0646-7360-01
بانک سامان
اکبر علیزاده
۰۹۱۴۲۸۳۸۶۴۴
۴۰۰۰
۱۳۹۷-۰۹-۱۳
تهران به ارومیه
از طرف ایرلاین
۶۲۸۰۲۳۱۳۲۰۴۳۵۸۷۷
اکبر علیزاده بالاکان
بانک مسکن
سمیره باغبانپور
۰۹۱۸۸۴۳۴۹۳۱
Ep3977
۱۳۹۷-۰۹-۲۴
کرمانشاه به بندرعباس
از طرف ایرلاین
۶۰۶۳۷۳۱۰۴۴۲۷۵۹۰۸
سهیلا حیدری
قرض الحسنه مهر ایران
جواد رحمانی
۰۹۲۱۰۷۷۸۴۶۴
۱۰۳۷
۱۳۹۷-۰۹-۱۶
تهران به مشهد
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۸۴۷۷۰۳۴۴۲
مصطفی ماهرخسار
ملت
مهناز سعادتی
۰۹۱۷۱۶۸۵۹۸۴
۱۰۹۴
۱۳۹۷-۰۹-۱۴
بندرعباس به تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۷۴۰۹۹۴۴۸۴۱
مهناز سعادتی
ملی
اکبرعلیزاده
۰۹۱۴۲۸۳۸۶۴۴
۴۰۰۱
۱۳۹۷-۰۹-۱۳
تهران، به ارومیه
به درخواست مسافر
۶۲۸۰۲۳۱۳۲۰۴۳۵۸۷۷
اکبر علیزاده بالاکان
بانک مسکن
حیدر موذن
۰۹۱۵۳۶۲۳۵۳۹
۳۳۳۹
۱۳۹۷-۰۹-۱۳
مشهد - گرگان
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۷۹۱۴۴۸۸۹۵
حیدر موذن
ملت
سیده زهرا علامه
۰۹۱۹۰۸۱۰۱۴۰
۸۴۷
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
شیراز به تهران
به درخواست مسافر
۵۸۵۹۸۳۱۰۸۷۸۰۱۱۵۴
سیده زهرا علامه
تجارت
احسان قاسمی فرد
۰۹۰۱۵۷۵۶۱۴۲
۶۹۸۱
۱۳۹۷-۰۹-۱۰
مشهدبه تهران
بدی آب و هوا با مهر تاید
۵۸۹۲۱۰۱۱۵۷۴۴۳۷۵۱
احسان قاسمی فرد
سپه
سید مسعود حسینی
۰۹۱۲۲۵۹۴۰۹۲
۱۲۰۵۲۸۸۹
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
شیراز تهران
به درخواست مسافر
۵۰۲۲۲۹۱۰۷۴۷۱۱۸۱۱
معین نظری
پاسارگاد
الهام رضا
۰۹۱۲۲۸۵۱۹۰۲
۴۸۰۵
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
تهران استانبول
از طرف ایرلاین
۶۲۲۱۰۶۱۰۷۲۴۶۵۵۴۷
الهام رضا
پارسیان
حسین مختاری
۰۹۱۲۳۴۴۷۶۰۶
۵۶۷۳
۱۳۹۷-۰۹-۱۰
تهران - ماکو
بدی آب و هوا با مهر تاید
۵۸۹۲۱۰۱۱۵۷۷۱۸۹۵۴
مریم وثوق کیا
سپه
[]
حسین مختاری
۰۹۱۲۳۴۴۷۶۰۶
۵۶۷۳
۱۳۹۷-۰۹-۱۰
تهران - ماکو
بدی آب و هوا با مهر تاید
۵۸۹۲۱۰۱۱۵۷۷۱۸۹۵۴
مریم وثوق کیا
سپه
ticket-1.jpg"]
حسین مختاری
۰۹۱۲۳۴۴۷۶۰۶
۹۱۷۲۴۴۴۰۸۶۴۷۱
۱۳۹۷-۰۹-۱۰
تبریز - تهران
موارد دیگر
۵۸۹۲۱۰۱۱۵۷۷۱۸۹۵۴
مریم وثوق کیا
IR42 0150 0000 0160 0301 2522 06
سپه
پرواز صبح از طرف فرودگاه کنسل گردیده و ایشان به پرواز برگشت نمیرسند .
امیر عباسوند
۰۹۳۰۴۲۰۷۵۱۳
۲۶۱۹
۱۳۹۷-۰۷-۲۳
اهواز به تهران
از طرف ایرلاین
۶۲۷۳۸۱۱۶۱۵۳۹۸۲۷۵
امیر عباسوند
انصار
حیدر حسین سلمان
فردوس جاسم علوان
٠٩١٧٩١٧٠۴۴۶
EP3820
۱۳۹۷-۰۹-۰۷
شیراز به ابادان
به درخواست مسافر
۵۸۹۲۱۰۱۲۱۶۸۰۹۱۳۳
پرستو رحیمى
بانک سپه
حیدر حسین سلمان
فردوس جاسم علوان
۰۹۱۷۹۱۷۰۴۴۶
۵٠۴٠
۱۳۹۷-۰۹-۰۸
تهران به نجف
به درخواست مسافر
۵٨٩٢١٠١٢١۶٨٠٩١٣٣
پرستو رحیمى
بانک سپه
حیدر حسین سلمان
فردوس جاسم علوان
۰۹۱۷۹۱۷۰۴۴۶
٧١۵٨
۱۳۹۷-۰۹-۰۸
شیراز به تهران
به درخواست مسافر
۵۸۹۲۱۰۱۲۱۶۸۰۹۱۳۳
پرستو رحیمى
بانک سپه
حیدر حسین سلمان
فردوس جاسم علوان
٠٩١٧٩١٧٠۴۴۶
Ep3772
۱۳۹۷-۰۹-۰۷
شیراز به تهران
به درخواست مسافر
۵۸۹۲۱۰۱۲۱۶۸۰۹۱۳۳
پرستو رحیمى
بانک سپه
حیدر حسین سلمان
فیردوس جاسم علوان
٠٩١٧٩١٧٠۴۴۶
EP3772
۱۳۹۷-۰۹-۰۷
تهران به نجف
از طرف ایرلاین
۵۸۹۲۱۰۱۲۱۶۸۰۹۱۳۳
پرستو رحیمى
بانک سپه
سیاوش کریمی
۰۹۱۲۱۳۵۳۸۹۶
۲۱
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
اهواز به تهران
از طرف ایرلاین
۵۰۴۱۷۲۱۰۲۷۴۱۱۳۲۲
سیاوش کریمی
قرض الحسنه رسالت
توحید قاسم زاده دوکش_علیرضا رحمت زاده پریخانی
۰۹۳۹۸۶۶۶۱۰۶
۰۱۶
۱۳۹۷-۰۹-۰۷
تهران به چابهار
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۶۹۷۴۱۵۶۴۲۸۴۹
صالح آقاویردی زادهدحیق
بانک صادرات
علی مروت علی نیا
۰۹۱۲۰۸۵۳۱۵۳
IR275
۱۳۹۷-۰۹-۰۶
تهران به ارومیه
به درخواست مسافر
۶۰۶۳۷۳۱۰۵۴۳۲۷۹۲۰
علی مروت علی نیا
بانک مهر ایران
سلیمان فرهمندزاد
سحر فرهمندراد
۰۹۱۴۱۵۲۸۹۲۳
۳۷۱۰
۱۳۹۷-۰۹-۰۷
تهران به اردبیل
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۸۶۴۳۶۹۱۵۰
سحر فرهمندراد
ملت
سعید ابراهیمی
۰۹۱۶۳۰۵۹۶۱۶
۶۹۷۵
۱۳۹۷-۰۹-۱۶
اصفهان به اهواز
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۵۷۴۵۰۳۵۶۹
سعیدابراهیمی
۸۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۶۳۲۲۴۲۷
ملت
محسن شوشپور
۰۹۱۲۴۰۷۷۶۷۹
EP3940
۱۳۹۷-۰۹-۰۶
شیراز به رشت
به درخواست مسافر
۵۰۲۲۲۹۱۰۷۷۴۶۴۷۰۷
محسن شوشپور
پاسارگاد
Nemamali Azadi - Kian Azadi
نمامعلی آزادی - کیان آزادی
۰۹۱۸۳۸۱۱۰۳۹
۴۰۵۱
۱۳۹۷-۱۰-۰۱
تهران به کیش
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۸۵۳۲۶۳۰۴۲
نمامعلی آزادی
ملت
مینا ایگدر
۰۹۱۹۶۱۱۵۳۴۳
اهواز
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
تهران
بدی آب و هوا با مهر تاید
۵۸۵۹۸۳۱۰۳۷۳۸۲۷۵۰
مینا ایگدر
تجارت
[]
مینا ایگدر
۰۹۱۹۶۱۱۵۳۴۳
اهواز
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
تهران
بدی آب و هوا با مهر تاید
۵۸۵۹۸۳۱۰۳۷۳۸۲۷۵۰
مینا ایگدر
تجارت
IMG-20181126-WA0001.jpg"]
هیمن اسلامی بوکانی
۰۹۱۴۴۸۲۱۴۲۸
۹۴۶
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
تهران تبریز
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۶۹۱۵۲۵۰۵۲۳۰۴
هیمن اسلامی بوکانی
صادرات
رضاجعفری
۰۹۱۷۹۹۳۲۶۰۱
EP3958
۱۳۹۷-۰۹-۰۴
عسلویه به اراک
از طرف ایرلاین
۶۰۶۳۷۳۱۰۵۰۷۱۷۲۴۹
رضاجعفری
بانک مهر ایران
محبوبه حسینی
۰۹۳۹۷۱۹۹۶۹۶
۴۰۱۳
۱۳۹۷-۰۹-۰۸
تهران به اهواز
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۳۲۷۴۵۶۷
محبوبه حسینی
ملی
محبوبه حسینی
۰۹۳۹۷۱۹۹۶۹۶
۳۵۶۷۲
۱۳۹۷-۰۹-۰۶
اهواز به تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۳۲۷۴۵۶۷
محبوبه حسینی
ملی
امین هنری
۰۹۳۵۰۸۰۵۰۶۱
۳۵۶۷۲
۱۳۹۷-۰۹-۰۶
اهواز به تهران
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۶۵۸۷۰۶۵۹۱
امین هنری
ملت
امین هنری
۰۹۳۵۰۸۰۵۰۶۱
۴۰۱۳
۱۳۹۷-۰۹-۰۸
تهران به اهواز
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۶۵۸۷۰۶۵۹۱
امین هنری
ملت
امیر صیدآبادی
سهیلا صیدآبادی
۰۹۱۲۱۵۸۲۶۴۰
۳۴۰۲
۱۳۹۷-۰۹-۰۳
اردبیل-تهران
بدی آب و هوا با مهر تاید
۶۰۳۷۹۹۷۴۹۰۰۲۷۱۴۲
سهیلا صیدآبادی
A r450170000000202376421009
ملی
وحید حاجی زاده.
جوانشیر محمدی
داریوش جعفری ملک آبادی
۰۹۱۲۰۶۸۶۸۶۲
۲۲۱۷
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
تهران به نجف
موارد دیگر
۶۱۰۴۳۳۷۸۷۷۰۴۲۴۷۱
سارا اخلاق
ملت
بلیط صادر نگردیده.
حمیده وحید پور خوش روا
۰۹۳۰۹۵۹۶۷۱۸
۹۷۰۹
۱۳۹۷-۰۹-۰۷
تبریز به استانبول
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۷۴۹۰۵۰۱۲۷۸
حمیده وحید پور خوش روا
ir840170000000224628272008
بانک ملی
وحید حاجی زاده
جوانشیر محمدی
داریوش جعفرملک آبادی
۰۹۱۲۰۶۸۶۸۶۲
۷۲۵۸
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
تهران به نجف
موارد دیگر
۶۱۰۴.۳۳۷۸.۷۷۰۴.۲
سارا اخلاق
ملت
همزمان با رزو بلیط مجددا فردی دیگری رزو انجام دادن برای همین اشخاص.
سیدهادی علویزده
زهرا یغمایی
فاطمه یغمایی
اعظم یغمایی
نوریه سادات علوی زاده
نفیسه باقری
محمد حسین یغمایی
۰۹۱۵۱۲۳۱۹۹۴
۷۲۰۳
۱۳۹۷-۰۸-۱۲
تهران به نجف
موارد دیگر
صادر نشدن بیلت
محمد جواد یغمایی
IR310190000000335552876001
صادرات
پول از حساب کم شد
برای صادر شدن بیلیط پیام خطا میداد
مریم زیوری سیما
۰۹۰۳۴۳۴۷۷۵۵
۳۳۹۰
۱۳۹۷-۰۹-۰۴
شیراز بندر عباس
به درخواست مسافر
۶۰۶۳۷۳۱۰۲۶۳۲۹۲۷۷
رپن طهماسیان
مهر
مانداناقره داغی.ماه منیریوسفی.فاطمه کبری قره داغی
۰۹۱۲۳۴۳۰۸۱۹
JI2845
۱۳۹۷-۰۹-۰۱
قشم به تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۷۲۶۰۵۰۱۲۶۸
مانداناقره داغی
ملی
Aliasgharajali
۰۹۱۹۹۵۸۲۴۳۹
۸۲۰
۱۳۹۷-۰۹-۰۱
تهران به عسلویه
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۶۹۱۶۳۹۴۷۸۴۶۰
علی اصغر اجلی
صادرات
رضا سلطان ابادی
اذر عظیمی
روژان سلطان ابادی
روناک سلطان ابادی
۰۹۱۲۷۰۸۹۴۹۷
۳۴۸۰
۱۳۹۷-۰۹-۰۸
تهران کیش
موارد دیگر
۶۲۷۴۱۲۱۱۵۳۴۴۴۱۲۰
ندا بیگدلی
اقتصاد نوین
اشتباها به جای کیش تهران نهران کیش گرفتم
مصطفی ابراهیمی و فاطمه بیگلری
۰۹۳۹۷۹۰۹۲۵۰
۷۳۳
۱۳۹۷-۰۹-۰۱
تهران به دنیزلی
به درخواست مسافر
۵۸۵۹۸۳۱۰۵۴۹۷۷۴۳۳
مصطفی ابراهیمی
فاطمه جمشیدپور
۰۹۳۹۴۷۵۸۵۹۶
۴۰۱۹
۱۳۹۷-۰۸-۲۹
تهران به یزد
به درخواست مسافر
۶۲۲۱۰۶۱۲۰۳۰۵۰۵۸۰
فاطمه جمشیدپور
پارسیان
صفرعلی مقصودی گنجه
۰۹۱۳۱۱۵۶۹۶۲
۲۶۲۲
۱۳۹۷-۰۸-۳۰
اصفهان به اهواز
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۹۰۴۲۸۷۰۹۹
امین مقصودی گنجه
امیدرضاپیرنظر
۰۹۱۲۵۳۶۱۱۳۵
۳۳۳۰
۱۳۹۷-۰۸-۲۳
رشت به تهران
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۹۲۱۶۱۴۲۰۰
امیدرضاپیرنظر
۰۴۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۸۲۷۱۹۰۶۴۱
ملت
سید احسان حسینی
۰۹۱۳۹۹۵۵۶۰۵
W54576
۱۳۹۷-۰۸-۲۱
بم تهران
موارد دیگر
۵۸۹۲۱۰۱۱۱۵۸۴۱۱۴۶
سیدنادر حسینی
سپه
جاماندن از پرواز
سارا علی پور
۰۹۱۶۰۲۹۹۲۸۸
IR3331
۱۳۹۷-۰۸-۲۷
تهران به رشت
موارد دیگر
۱۸۱۵۸۷۳۱۹
سارا علی پور
IR730180000000004833585601
تجارت
ساعت پروازمو اشتباه ثبت کردم فکر کردم ۷ بعد از ظهر میباشد ودلیل دیگر اینکه من پروازم از عسلویه به تهران ساعت ۱۴:۲۰دقیقه میباشد اونم در همین تاریخ میباشد
سعید عامری
۰۹۱۲۵۷۳۳۱۳۵
۷۲۶۴
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
نجف به مش۷د
به درخواست مسافر
۵۰۵۷۸۵۱۰۱۷۱۴۳۸۵۷
حسین جمعه
ایران زمین
مصطفی ابراهیمی
۰۹۳۹۷۹۰۹۲۵۰
۷۳۳
۱۳۹۷-۰۹-۰۱
تهران به دنیزلی
موارد دیگر
۵۸۵۹۸۶۱۰۵۴۹۷۷۴۳۳
مصطفی ابراهیمی
تجارت
علت کنسلی دوبارخرید می باشد
علی جمالپور
۰۹۱۶۳۰۱۱۱۶۲
۰۱۸
۱۳۹۷-۰۸-۲۶
تهران به اهواز
از طرف ایرلاین
۵۸۵۹۸۳۱۰۰۸۵۷۹۸۸۹
علی جمالپور
Ir740180000000006000910064
تجارت
ایمان خورشیدی زاده
۰۹۱۲۸۵۸۶۷۰۰
۴۱۹
۱۳۹۷-۰۸-۲۹
تهران به اهواز
موارد دیگر
۶۲۷۴۱۲۱۱۷۴۶۳۶۰۴۳
آرزو آخوندی
IR190550190180005453382001
اقتصاد نوین
روزی دیگر سفر خواهم کرد
مریم زیوری سیما
۰۹۰۳۴۳۴۷۷۵۵
۷۱۳۸
۱۳۹۷-۰۸-۲۲
اصفهان بندر عباس
از طرف ایرلاین
۶۰۶۳۷۳۱۰۲۶۳۲۹۲۷۷
رپن طهماسیان
مهر
میلاد بندر
۰۹۲۱۷۵۵۴۱۴۳
۹۵۶
۱۳۹۷-۰۸-۲۱
تهران به اهواز
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۹۰۰۶۷۱۴۸۶
میلاد بندر
ملت
سید رحمان برزنجی
۰۹۱۲۱۲۰۲۶۸۴
١٣۵۶٧٧
۱۳۹۷-۰۸-۱۴
تهران به ارومیه
از طرف ایرلاین
۶٠٣٧٩٩٧۴٨٠٩١۶٨۶۶
سید اکام برزنجی
ملی
سیده سارا قریشی شهرکی
۰۹۱۲۳۸۴۳۰۹۴
۱۳۵۶۱۴
۱۳۹۷-۰۸-۲۷
اصفهان به تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۷۱۹۱۷۵۴۷۵۴
سیده سارا قریشی شهرکی
ملی
حامد ایزدی قندرقالو
۰۹۱۲۴۹۶۳۱۴۱
۱۳۵۶۸۰
۱۳۹۷-۰۸-۱۶
تهران به ارومیه
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۶۷۶۸۷۳۸۱۱
مهدیه کاظمی مرادی
ملت
محمدعلی خیراسگر.محسن انگوری زاده.امیرحقیقی زاده.مهدی دهقانی.میثم نساج پور
۰۹۱۲۹۷۳۷۱۲۷
۶۲۴۴
۱۳۹۷-۰۸-۱۸
اصفهان به مشهد
به درخواست مسافر
۵۸۹۴۶۳۱۸۶۸۶۷۶۶۳۶
سعیدسلطانیان
IR830130100000000060676024
رفاه
مریم نیک خو
۰۹۱۷۵۸۸۷۶۱۷
۲۲۱۲
۱۳۹۷-۰۸-۲۰
استانبول به تهران
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۶۶۵۵۸۱۱۴۴
غلامحسین کریمی منفرد
ملت
ساحل کاشانی پورمنفرد.سیدجوادسیدالحسینی
۰۹۱۲۴۲۷۹۷۶۴
۶۰۵۰
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
نجف به تهران
از طرف ایرلاین
۶۲۲۱۰۶۱۰۶۵۲۱۵۳۴۷
ساحل کاشانی
پارسیان
حمزه استرکی
۰۹۱۶۰۳۸۱۹۸۲
۸۳۳
۱۳۹۷-۰۸-۱۴
اهواز-تهران
بدی آب و هوا با مهر تاید
۵۰۲۲۲۹۱۰۴۰۹۱۹۶۵۴
حمزه استرکی
پاسارگاد
۱۵۴۱۴۸۸۶۹۹۱۲۴۵۸۴۱۶۰۸۲۸.jpg"]
مریم رفیعی
۰۹۱۲۳۸۴۶۹۷۲
۶۳۰
۱۳۹۷-۰۸-۱۷
تهران به گرگان
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۸۹۷۳۰۰۱۳۱
مریم رفیعی
ملت
رضا ملااحمدی - رضیه رضاداد
۰۹۱۲۳۳۴۳۹۶۴
۷۲۵۸
۱۳۹۷-۰۸-۰۸
نجف به تهران
از طرف ایرلاین
۵۰۲۲۲۹۱۰۶۱۵۳۳۳۴۳
محمدرضا ملااحمدی
پاسارگاد
نازنین افراسیابی
۰۹۱۷۷۰۴۴۳۹۹
۸۹۳
۱۳۹۷-۰۸-۰۹
اصفهان به لس آنجلس
به درخواست مسافر
۶۲۲۱۰۶۱۰۶۸۸۲۸۲۵۲
نازنین افراسیابی
۳۵۰۵۴۰۲۰۳۵۸۰۰۰۱۳۰۱۲۴۲۰۰۱
پارسیان
رضا ملااحمدی
۰۹۱۲۳۳۴۳۹۶۴
۷۲۵۸
۱۳۹۷-۰۸-۱۶
نجف به تهران
به درخواست مسافر
۵۰۲۲-۲۹۱۰-۶۱۵۳-۳
محمدرضا ملااحمدی
پاسارگاد
مجید جعفری نژاد بجستانی - حمید رضا حسین زاده - علی خوش گفتار
۰۹۱۵۹۱۵۳۶۰۳
۷۲۶۸
۱۳۹۷-۰۸-۰۸
نجف مشهد
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۷۲۹۶۶۳۵۹۳۲
مجید جعفری نژاد بجستانی
IR470170000000103380674006
حسین نژادپور - مریم وطنخواه
۰۹۱۷۱۸۴۰۷۴۹
۷۰۹۲
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
عسلویه به تهران
از طرف ایرلاین
۶۳۹۵۹۹۱۱۲۳۸۹۶۱۲۸
حسین نژادپور
شبنم کرباسی
۰۹۹۱۲۳۴۷۰۴۳
W54560
۱۳۹۷-۰۸-۱۴
کرمان به تبریز
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۷۳۰۰۵۹۳۲۷۵
شبنم قریشی
علی رنجبر
۰۹۱۲۲۰۴۵۴۹۶
۹۸۶
۱۳۹۷-۰۸-۱۳
تهران به تبریز
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۹۰۰۸۰۵۵۹۷
علی رنجبر
سید مجتبی بنی طبا
۰۹۱۳۲۲۷۵۱۹۱
۱۰۸۹
۱۳۹۷-۰۸-۱۳
تهران به شیراز
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۹۰۰۸۷۵۰۷۹
علی تیغ ساززاده
قاسم محمدرحیمی-سید علیرضا باقی زادگان
۰۹۱۹۸۹۴۵۰۸۶
۹۸۸
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
تهران به اهواز
موارد دیگر
۵۸۵۹۸۳۱۰۳۰۲۹۲۱۰۵
قاسم محمدرحیمی
به اشتباه بلیط بر عکس خریداری کردم
سارا آجورلو
زهره همایون بخش فرد
۰۹۱۲۰۳۴۶۸۵۱
۵۶۷۴
۱۳۹۷-۰۸-۱۹
ماکو به تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۶۹۱۵۶۴۶۵۴۹۴۵
سارا آجورلو
حامدایزدی قندرقالو
۰۹۱۲۴۹۶۳۱۴۱
۵۶۷۳
۱۳۹۷-۰۸-۱۶
تهران به ماکو
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۶۷۶۸۷۳۸۱۱
مهدیه کاظمی مرادی
IR900120020000004538351611
سید محمد مصطفی حسینی راد
۰۹۱۹۹۵۱۱۳۴۷
۶۰۵۶
۱۳۹۷-۰۸-۱۳
نجف به تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۷۳۸۷۸۴۷۱۶۴
سید محمد مصطفی حسینی راد
سیدعلینقی موسوی
۰۹۱۷۶۳۳۳۶۲۶
y9y96002
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
کیش به دبی
موارد دیگر
۶۱۰۴۳۳۷۸۰۷۲۷۷۳۳۸
سیدطیبه موسوی
سلام
ممنوع الخروج بودم .
order id : 409141
pnr: NUBHOVCQ
Yaser sharifi
۰۹۱۴۹۲۶۲۴۵۱
۱۱۷۰۷۶۶۳
۱۳۹۷-۰۸-۱۲
بندرعباس به تبریز
به درخواست مسافر
۶۲۸۰۲۳۱۴۲۸۹۲۸۹۱۴
یاسرشریفی
علیرضا رای
۰۹۱۸۱۳۲۳۰۹۵
۵۷۱۱
۱۳۹۷-۰۸-۰۸
کرمانشاه به تهران
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۶۹۱۶۲۷۹۷۹۷۴۳
مژده سواری
سارا آجورلو
زهره همایون بخش فرد
۰۹۱۲۰۳۴۶۸۵۱
۵۶۷۳
۱۳۹۷-۰۸-۱۶
تهران به ماکو
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۶۹۱۵۶۴۶۵۴۹۴۵
سارا آجورلو
مهین میثاقیان - غلامحسین موحدی
۰۹۱۶۶۴۱۰۸۰۵
۰۳۴
۱۳۹۷-۰۸-۱۱
تهران به دزفول
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۸۳۳۷۶۷۶۳۳
غلامحسین موحدی
رضا حسرتی راد
۰۹۱۱۳۳۱۳۱۸۱
۶۴۷
۱۳۹۷-۰۸-۱۳
رشت به بندرعباس
به درخواست مسافر
۵۸۵۹۸۳۱۰۰۲۸۳۰۴۸۶
رضا حسرتی راد
نقی آستانی
۰۹۱۲۱۷۸۲۱۷۲
EP822
۱۳۹۷-۰۸-۰۷
تهران به عسلویه
به درخواست مسافر
۶۳۶۲۱۴۱۰۴۶۳۹۳۰۶۳
مونا آستانی
علیرضا کریمی خوشحال
سمانه همدانی
ریحانه کریمی خوشحال
حسین کریمی خوشحال
۰۹۱۲۸۱۷۳۷۳۰
۱۰۴۴
۱۳۹۷-۰۸-۰۹
مشهد به کیش
موارد دیگر
۶۱۰۴۳۳۷۷۳۰۴۲۵۲۰۲
محمدرضا همدانی
به علت تعجیل در ساعت پرواز کنسل میکنم
شکرالله بنار
۰۹۱۲۳۹۸۸۳۲۲
W51151
۱۳۹۷-۰۸-۰۴
ایروان به تهران
موارد دیگر
۵۰۴۷۰۶۱۰۳۸۲۷۵۹۴۳
شیما بنار
ا
پروین قاسمی
۰۹۲۱۵۷۹۵۷۴۶
zv3001
۱۳۹۷-۰۷-۲۷
تهران به استانبول
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۷۱۱۹۷۹۳۸۹۲
لیلا قاسمی
MAHMOODAZIZRASHID
۰۹۳۹۷۸۰۵۲۵۵
۵۶۰۳
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
تبریز به تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۶۹۱۶۲۷۹۷۹۷۴۳
مژده سواری
گلناز على اکبرى_ رحیمه محیط اذر
٠٩١۴۴۴١٩٢٧٧
زاگرس ۴٠٠٠
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
تهران به ارومیه
موارد دیگر
۵٨٩٢١٠١٢٢۴٠٩۵۶٩١
گلناز على اکبرى
من اشتباهى جاى بلیت تهران ارومیه بلیت ارومیه تهران خریدارى کرده بودم و از پرواز جا موندم... ٢ نفر بودیم...
محمددهقانی فیروزآبادی-ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی-مهدی دهقانی فیروزآبادی-احمدآرام زاده اردکانی-حسن آرام زاده اردکانی-محمدچاه متکی-حسین رضی زاده اردکان-محمدحسن بمان زاده گاوافشادی
۰۹۱۳۲۵۴۷۴۲۷
۶۶۶۳
۱۳۹۷-۰۸-۰۲
نجف-تهران
موارد دیگر
۶۰۳۷۶۹۱۵۲۴۳۳۵۱۳۰
علیرضا دهقانی فیروز آبادی
عدم صدور بلیط بابت قطعی سرور شرکت آتا
مهوش جانبازی-مریم جانبازی-معصومه عباسی-محمد علی محمدی
۰۹۳۶۲۸۵۰۷۴۹
۴۳۰۸
۱۳۹۷-۰۷-۱۷
شیراز به تهران
تاخیر بیش از حد با مهر تاید
۶۰۳۷-۹۹۷۲-۶۸۳۱-۹
آقای محمد علی محمدی
BCD415DD-C4E8-4D33-BE2A-200364D5B49E.jpeg"]
محمود گودرزی
۰۹۱۲۲۷۵۸۵۴۳
ep3915
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
بوشهر به تهران
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۶۹۷۴۷۴۹۹۳۰۶۷
احمد گودرزی
فریبا احمدنجاتی
۰۹۱۷۳۷۱۰۵۵۴
EP3915
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
بوشهر به تهران
از طرف ایرلاین
۵۸۵۹۸۳۱۰۲۵۳۲۶۴۹۶
محمود رنجبر
غلامرضا علادی
۰۹۳۶۷۷۳۴۸۳۲
Nv2618
۱۳۹۷-۰۷-۲۵
تهران به اهواز
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۷۳۶۱۰۷۹۹۹۰
غلامرضا علادی
غلامرضا علادی
۰۹۳۶۷۷۳۴۸۳۲
۱۳۵۷۲۹
۱۳۹۷-۰۷-۲۵
اهوازبه تهران
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۷۳۶۱۰۷۹۹۹۰
غلامرضا علادی
غلامرضا علادی
۰۹۳۶۷۷۳۴۸۳۲
۱۳۵۷۲۹
۱۳۹۷-۰۷-۲۵
اهوازبه تهران
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۷۳۶۱۰۷۹۹۹۰
غلامرضا علادی
حمید رضا حسین زاده
مجید جعفری نژاد بجستانی
علی خوش گفتار
۰۹۱۵۹۱۵۳۶۰۳
۷۲۶۸
۱۳۹۷-۰۸-۰۸
نجف مشهد
از طرف ایرلاین
۵۸۹۴۶۳۱۵۶۹۷۲۱۵۱۷
مجید جعفری نژاد بجستانی
حسین بختیاری وارسته
۰۹۱۸۱۱۱۲۹۵۰
۴۵۷۴
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
ایرانشهر-تهران
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۶۶۵۲۷۲۹۹۱
زهره بختیاری وارسته
شبنم علی خانی
۰۹۱۶۲۹۲۰۲۰۹
۷۱۳۶
۱۳۹۷-۰۷-۰۸
کیش به رشت
تاخیر بیش از حد با مهر تاید
۶۳۹۶۰۷۱۱۱۵۰۵۱۶۴۱
شبنم علی خانی
[]
badriyeh ahmadrezaalishamsi-almahdi anvarebrahimhabib
۰۹۳۵۴۱۹۰۰۵۰
۸۲۶
۱۳۹۷-۰۷-۲۲
تهران-رامسر
بدی آب و هوا با مهر تاید
۶۱۰۴۳۳۷۷۲۲۶۵۴۸۵۰
میثم عصفوری
۰۱h.jpg"]
شلیر محمدی
۰۹۱۸۵۲۱۷۷۵۶
ep616
۱۳۹۷-۰۶-۲۱
شیراز به کرمانشاه
موارد دیگر
۶۰۳۷۹۹۱۴۷۵۳۴۵۹۶۷
ابراهیم آزادی
دیر رسیدن به پرواز
ابراهیم ازادی
۰۹۱۳۸۷۸۸۵۰۴
ep616
۱۳۹۷-۰۶-۲۱
شیراز به کرمانشاه
موارد دیگر
۶۰۳۷۹۹۱۴۷۵۳۴۵۹۶۷
ابراهیم آزادی
دیر رسیدن به پرواز
سید محمد قارینیا
۰۹۱۲۱۴۸۸۹۵۹
۱۰۹۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
تهران بندر عباس
به درخواست مسافر
۶۲۷۳۸۱۱۱۱۹۴۰۸۰۶۷
رضا ذوالفقاری
نسترن فلاحتی
۰۹۱۲۰۸۷۶۰۶۸
۴۰۵۶
۱۳۹۷-۰۷-۲۳
مشهد به تهران
به درخواست مسافر
۵۰۴۷۰۶۱۰۴۷۸۵۷۱۰۳
نسترن فلاحتی
شبنم علی خانی
۰۹۱۶۲۹۲۰۲۰۹
۷۱۳۶
۱۳۹۷-۰۷-۰۸
کیش به رشت
تاخیر بیش از حد با مهر تاید
۶۳۹۶۰۷۱۱۱۵۰۵۱۶۴۱
شبنم علی خانی
image.jpg"]
صالح تمیر-حسین لطفوی-علیرضازرگانی
۰۹۳۶۸۷۳۷۰۷۲
۵۷۲۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۸
اهوازبه مشهد
تاخیر بیش از حد با مهر تاید
۶۰۳۷۹۹۷۲۲۱۰۴۱۶۸۵
حسین لطفوی
u06f2u06f0u06f1u06f8u06f1u06f0u06f1u06f1_u06f0u06f1u06f1u06f1u06f1u06f41.jpg"]
محسن تقی زاده پیرپشته
طاها تقی زاده پیرپشته
۰۹۱۲۰۱۳۴۲۴۸
AZ 757 و AZ 591
۱۳۹۷-۰۷-۲۲
تهران به صربستان و صربستان به تهران
موارد دیگر
۵۸۵۹۸۳۱۰۱۲۱۸۸۲۳۰
بهاره رحمان آلیاتو
در فرودگاه امام خمینی مانع ورود شدند و گفتند این مسیر را با پرواز اروپایی انجام نمیدهیم الان حدود ۱ سال است
نازنین افراسیابی
۰۹۱۷۷۱۸۴۰۶۲
TK893-TK9-TK10-TK892
۱۳۹۷-۰۷-۰۹
اصفهان- لس آنجلس- اصفهان
به درخواست مسافر
۶۲۲۱۰۶۱۰۶۸۸۲۸۲۵۲
نازنین افراسیابی
کورش شایگانی
۰۹۱۳۱۱۳۵۷۷۲
IR3312
۱۳۹۷-۰۷-۱۷
تهران به اصفهان
بدی آب و هوا با مهر تاید
۵۸۵۹۸۳۱۰۲۱۱۷۰۰۰۵
سبا نامداری
scan0007.jpg"]
علی داودی مهر
۰۹۳۵۳۲۹۱۹۰۲
۱۰۸۶
۱۳۹۷-۰۷-۱۸
شیراز به تهران
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۹۲۱۶۰۶۷
فرانک روزخوش
VEDAT KAYA
۰۹۱۲۴۷۵۳۰۹۹
۲۲۱۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۷
istanbul to tehran
از طرف ایرلاین
۵۰۲۲۲۹۱۰۷۴۲۵۰۷۱۱
سید عبدالحمید میران
وحید سرحسابی
حبیب سرحسابی
۰۹۱۲۴۹۹۲۹۹۴
۶۴۱
۱۳۹۷-۰۷-۱۵
تبریز تهران
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۷۴۲۴۸۴۷۶۸۰
وحید سرحسابی
فائزه حسن زاده
۰۹۹۰۱۹۴۳۱۷۲
۶۹۷۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۵
تبریز به اهواز
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۷۵۰۳۹۹۶۶۷
مهدیه حسن زاده
مژگان مالمیر
۰۹۰۱۵۹۰۹۰۵۳
۰۹۶۲۴۸۰۴۶۵۲۳۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۴
تهران به کرمانشاه
به درخواست مسافر
۶۳۹۵۹۹۱۱۶۴۴۵۴۹۱۰
مژگان مالمیر
الهام بالدی
۰۹۰۳۰۷۹۰۳۶۹
QB 1217
۱۳۹۷-۰۷-۱۴
ابادان به تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۶۹۷۴۶۰۳۱۱۲۸۲
الهام بالدی
بهارک رسولی اراللو
بهنام رسولی ارللو
۰۹۳۹۷۳۶۱۶۸۴
۷۴۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۱
تهران تفلیس
از طرف ایرلاین
۵۰۴۷۰۶۱۰۳۱۷۷۰۳۶۱
بهنام رسولی اراللو
خدیجه بوستان - کیانا بلندپایه
۰۹۱۱۳۹۱۱۷۳۵
۳۳۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۰۵
رشت به تبریز
تاخیر بیش از حد با مهر تاید
۶۰۳۷۷۰۱۱۵۵۰۶۶۸۰۳
خدیجه بوستان
۰۰۱۱.tif"]
امین زیارتی
۰۹۱۷۴۶۷۰۸۸۵
۹۱۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۲
تهران به بندرعباس
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۷۰۱۱۹۳۷۴۴۳۴۶
رامین زیارتی
سلام المالکی - فضل المالکی - محمد المالکی - رضوان المالکی - هداعلی احمد
۰۹۱۱۷۲۴۲۱۰۰
۸۰۷۷
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
آبادان به مشهد
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۷۰۱۶۷۴۴۶۷۸۶۲
رضابنی سکینه
ظهراب صمدی پور
۰۹۱۷۱۷۲۰۵۶۴
۴۱۱۰
۱۳۹۷-۰۷-۰۵
شیراز به مشهد
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۴۱۳۶۲۳۷
پریا صفرنیا
نقی آستانی
۰۹۱۲۱۷۸۲۱۷۲
EP820
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
تهران به عسلویه
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۷۴۸۴۶۱۹۱۶۹
کبری پوریوسفی کودهی
محمدرضا زیرک
۰۹۳۰۸۸۲۹۴۴۱
۴۰۵۲
۱۳۹۷-۰۷-۱۴
عسلویه به تهران
از طرف ایرلاین
۶۲۷۴۱۲۱۱۷۰۲۷۶۸۲۸
سمیرا عبداله پور عین شیخ
نقی آستانی
۰۹۱۲۱۷۸۲۱۷۲
EP820
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
تهران به عسلویه
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۱۸۱۸۶۳۷۲۴۵
کبری پوریوسفی
نوشین ربیعی فرادنبه -منوچهر ربیعی فرادنبه
٠٩١٣٢١۴۵٨۵۴
۶٩٧۵
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
اصفهان به اهواز
از طرف ایرلاین
۶٠٣٧۶٩٧۴۵٧٢۴٣٣۶۵
میترا ربیعی فرادنبه
منوچهر شله جعفرخانی
۰۹۱۶۶۱۹۸۲۳۱
۶۹۷۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
اهواز به اصفهان
از طرف ایرلاین
۶۲۸۰۲۳۱۴۳۷۰۹۴۲۳۷
سهیلا مهربان فرد
فروزنده دبستانی
۰۹۰۳۴۸۸۷۷۸۳
Ji2801
۱۳۹۷-۰۷-۰۲
مشهد به تهران
موارد دیگر
۶۳۶۲۱۴۱۰۴۴۵۷۳۵۷۵
سید رضا شریعتی
دیر رسیدن به پرواز
Yashar athari
۰۹۹۱۳۸۰۷۸۸۴
۷۱۳۸
۱۳۹۷-۰۷-۰۸
اصفهان به بندرعباس
موارد دیگر
۶۰۳۷۹۹۷۴۳۳۰۵۹۵۱۷
یاشار اطهری
پرواز توسط شرکت هواپیمایی کیش ایر کنسل گردیده
محمد رخشان
۰۹۱۳۲۶۲۵۴۶۱
z2216
۱۳۹۷-۰۷-۰۲
نجف به تهران
به درخواست مسافر
۵۰۵۴۱۶۱۰۰۷۲۶۷۴۶۵
مجید غلامیان
سکینه یونسى
٠٩١١٢۵٨٩٨۶٣
۴٠۵٠
۱۳۹۷-۰۷-۰۷
کیش به تهران
از طرف ایرلاین
۶٠٣٧٩٩٧۴۴٨٩۵۵۴٣۶
فاطمه منتظرى
نیکتا بکران بهشت
٠٩١١٢۵٨٩٨۶٣
۴٠۵٠
۱۳۹۷-۰۷-۰۷
کیش به تهران
از طرف ایرلاین
۶٠٣٧٩٩٧۴۴٨٩۵۵۴٣۶
فاطمه منتظرى
سهیلا منتظرى
٠٩١١٢۵٨٩٨۶٣
۴٠۵٠
۱۳۹۷-۰۷-۰۷
کیش به تهران
از طرف ایرلاین
۶٠٣٧٩٩٧۴۴٨٩۵۵۴٣۶
فاطمه منتظرى
فاطمه منتظرى
٠٩١١٢۵٨٩٨۶٣
۴٠۵٠
۱۳۹۷-۰۷-۰۷
کیش به تهران
از طرف ایرلاین
۶٠٣٧٩٩٧۴۴٨٩۵۵۴٣۶
فاطمه منتظرى
معصومه کرامتی
۰۹۰۲۷۹۹۴۳۹۶
۳۳۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۰۸
رشت به تهران
به درخواست مسافر
۵۰۴۷۰۶۱۰۵۰۰۵۶۳۴۶
معصومه کرامتی
معصومه کرامتی
۰۹۰۲۷۹۹۴۳۹۶
۱۲۱۶
۱۳۹۷-۰۷-۰۸
تهران به آبادان
به درخواست مسافر
۵۰۴۷۰۶۱۰۵۰۰۵۶۳۴۶
معصومه کرامتی
معصومه کرامتی
۰۹۰۲۷۹۹۴۳۹۶
۱۲۱۶
۱۳۹۷-۰۷-۰۸
تهران به آبادان
به درخواست مسافر
۵۰۴۷۰۶۱۰۵۰۰۵۶۳۴۶
معصومه کرامتی
سید مجتبی تقی زادهسرهنگ ابادی - سید حسین تقی زادهسرهنگ ابادی-سید مهدی تقی زادهسرهنگ ابادی-سید علی تقی زادهسرهنگ ابادی- مریم مظلومیان
۰۹۱۲۱۵۴۴۷۹۷
۲۲۹۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
نجف -تهران
به درخواست مسافر
۶۳۶۲۱۴۱۰۸۶۶۷۲۰۱۲
سید مجتبی تقی زادهسرهنگ ابادی
شبنم یوسف نژاد گیوی
۰۹۰۲۵۴۲۷۹۰۲
۳۸۷
۱۳۹۷-۰۷-۲۳
مشهد به تهران
به درخواست مسافر
۶۳۹۵۹۹۱۱۳۴۴۶۸۶۴۴
شبنم یوسف نژاد گیوی
ظهراب صمدی پور
۰۹۱۷۱۷۲۰۵۶۴
۴۱۱۰
۱۳۹۷-۰۷-۱۲
شیراز به مشهد
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۴۱۳۶۲۳۷
پریا صفرنیا
سعدون عبد عباس . ابتهاج عزیز عبد الکریم
۰۹۱۳۹۱۸۶۲۸۸
۶۹۵۹
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
اصفهان.مشهد
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۶۳۲۳۳۷۴۰۶
حسین عطار
محسن طالبی -محمد طالبی
۰۹۳۶۴۴۰۷۱۲۶
Y97161
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
شیراز به کیش
به درخواست مسافر
۶۳۹۵۹۹۱۱۵۵۶۳۸۴۶۳
محسن طالبی
پرویز کورانی مقدم باجگیران
۰۹۰۱۳۵۹۱۸۰۰
EP3928
۱۳۹۷-۰۷-۰۳
چابهار به مشهد
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۰۱۶۱۱۱۷۳۲
جواد کورانی مقدم باجگیران
باران جلالی راد
۰۹۱۳۱۱۰۴۹۷۱
۷۲۲۴
۱۳۹۷-۰۷-۰۳
تفلیس به اصفهان
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۷۵۰۷۰۶۶۱۴
احمد جلالی راد
۰۹۱۳۳۱۵۲۶۳۰
۷۲۲۴
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
از طرف ایرلاین
۶۲۸۱۵۷۱۰۰۱۸۵۹۵۳۴
محمد حسین عرفانی
۰۹۱۳۳۱۵۲۶۳۰
۷۲۲۴
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
از طرف ایرلاین
۶۲۸۱۵۷۱۰۰۱۸۵۹۵۳۴
محمد حسین عرفانی
۰۹۱۵۱۲۱۸۲۱۹
۶۱۸
۱۳۹۷-۰۶-۲۷
مبدا=مشهد|مقصد=یزد
به درخواست مسافر
۵۸۵۹-۸۳۱۰-۰۸۴۶-۰۶۴۳
فرهاد شخم گر
۰۹۱۳۲۱۱۵۴۵۷
۴۰۱۳
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
مبدا=تهران|مقصد=اهواز
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۰۳۶۰۲۶
رضا رضائی
۰۹۱۲۲۲۵۰۱۰۳
W51061
۱۳۹۷-۰۶-۳۰
مبدا=اهواز|مقصد=تهران
موارد دیگر
۶۰۳۷۷۰۱۱۶۷۵۶۷۶۲۴
کورش سرلک
من بیست دقیقه قبل از پرواز به فرودگاه رسیدم ونیمساعت قبل از پرواز کانتر بسته شده بود و متاسفانه هیچکس نبود که توضیح بده چیکارکنم
اینهمه پروازها تاخیر داره ولی من که یکنفر بدون بار بودم حاضر نبودن پاسخگو باشند فاصله من تا هواپیما ده قدم بود توی فرودکاه اهواز
٠٩١۵١١۶٢٠٩٢
۶٠۵
۱۳۹۷-۰۶-۲۸
مبدا=نوشهر|مقصد=مشهد
از طرف ایرلاین
۶٠٣٧٩٩٧٣٨٩٧٩۴٧٨۶
ارسلان اربابیان
۰۹۱۷۵۰۶۹۶۳۴
۷۱۵۰
۱۳۹۷-۰۶-۲۸
مبدا=شیراز|مقصد=تهران
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۷۰۱۱۸۳۷۲۴۲۶۶
جواددادپور
۰۹۳۹۷۳۰۶۲۳۶
EP3812
۱۳۹۷-۰۶-۲۸
مبدا=شیراز|مقصد=تبریز
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۶۵۳۱۷۳۹۲۰
فرهاد علی زاده
۰۹۱۶۰۳۳۴۶۹۴
۷۱۵
۱۳۹۷-۰۶-۲۸
مبدا=تهران|مقصد=انکارا
به درخواست مسافر
۵۸۵۹۸۳۱۰۰۳۱۲۶۶۷۸
عقیل شریفی فر
۰۹۱۵۵۶۵۸۴۷۱
IR386
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
مبدا=مشهد|مقصد=بیرجند
به درخواست مسافر
۶۱۰۴۳۳۷۹۹۷۸۵۸۸۹۷
زهرا نجفی
۰۹۱۳۲۰۴۲۴۸۳
۶۲۱۱
۱۳۹۷-۰۶-۲۵
از طرف ایرلاین
۵۸۹۲۱۰۱۱۴۴۲۶۹۷۳۱
مریم مختاری اندانی
۰۹۱۲۲۷۱۱۵۵۷
۰۲۷
۱۳۹۷-۰۶-۳۰
به درخواست مسافر
۶۲۷۴۱۲۱۱۶۴۵۹۸۷۸۱
سید مهدی میر عابدین نازکسرا
۰۹۱۳۱۱۷۴۴۶۵
۷۸۳۵۰۶۱
۱۳۹۷-۰۶-۲۹
به درخواست مسافر
۵۰۴۷۰۶۱۰۲۸۹۱۵۹۶۱
مهدی قدیریان
۰۹۲۲۳۱۶۴۰۲۱
۱۲۱۶
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
از طرف ایرلاین
۶۰۳۷۹۹۷۴۵۷۱۲۷۷۱۱
سمیرا سندروسی عجبشیر
۰۹۱۲۴۸۰۶۳۷۱
۲۰
۱۳۹۷-۰۶-۲۱
موارد دیگر
۶۰۳۷۹۹۷۳۰۸۰۹۵۰۷۵
امیر عجمی
اسم مسافر در لیست پرواز نبوده و بلیت دیگری تهیه کرده است
۰۹۱۲۲۳۰۳۵۸۸
۲
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
موارد دیگر
۶۱۰۴۳۳۷۶۹۱۸۰۲۸۴۵
سعید شکوه صارمی
شماره مرجع ۱۳۹۹۵۳۰۴۹۰۹۴ به مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰ بتاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۶ جهت واریز عوارض خروج انجام دادم که با بانک ملت صحبت کردم فرمودن به حساب آنیل پرواز واریز شده است لطفا بشماره کارت ارسالی عودت بفرمایید
۰۹۱۶۸۴۲۶۹۰۸
۳۵
۱۳۹۷-۰۶-۲۸
از طرف ایرلاین
۴۲۹۹ ۴۶۷۲ ۹۹۱۱ ۶۳۹۵
زمزم راشدی راد
۰۹۱۶۸۴۲۶۹۰۸
۳۵
۱۳۹۷-۰۶-۲۸
از طرف ایرلاین
۴۲۹۹ ۴۶۷۲ ۹۹۱۱ ۶۳۹۵
زمزم راشدی راد
۰۹۱۶۸۴۲۶۹۰۸
۳۵
۱۳۹۷-۰۶-۲۸
از طرف ایرلاین
۴۲۹۹ ۴۶۷۲ ۹۹۱۱ ۶۳۹۵
زمزم راشدی راد
۰۹۳۸۲۹۲۰۶۷۹
hh6261
۱۳۹۷-۰۶-۱۷
به درخواست مسافر
۶۰۳۷۶۹۱۵۶۳۲۸۰۳۸۷
محمد امیر حسینی
۰۹۱۳۲۶۵۲۳۲۶
۲۵۲۳
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
از طرف ایرلاین
۶۱۰۴۳۳۷۶۹۸۲۷۶۱۴۲
سجاد شالی کار
۰۹۱۲۸۰۲۵۰۶۹
۸۵۳
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
tc
۵۰۵۴۱۶۱۰۰۳۰۵۰۳۰۳
محمود جمشاسب