پروازهای ارزان قیمت تهران به اصفهان در پانزده روز آینده

یکشنبه 1401/11/16
دوشنبه 1401/11/17
سه شنبه 1401/11/18
چهارشنبه 1401/11/19
پنجشنبه 1401/11/20
جمعه 1401/11/21
شنبه 1401/11/22
یکشنبه 1401/11/23
دوشنبه 1401/11/24
سه شنبه 1401/11/25
چهارشنبه 1401/11/26
پنجشنبه 1401/11/27
شنبه 1401/11/29
یکشنبه 1401/11/30

     
 

منارجنبان اصفهان

معرفی منارجنبان اصفهان شاید باورتان نشود که یک ساختمان با تمام استحکام و ابهتش، کاملا تکان می خورد و در نهایت به سر جای خودش برمی گردد. منارجنبان اصفهان هم در لیست آثار ملی ایران قرار دارد و دیدنش را اکیدا به شما توصیه می کنیم. برای دیدن معماری جالب این بنای قدیمی، باید از اصفهان کمی فاصله بگیرید و در جاده اصفهان به نجف آباد ۶ کیلومتر رانندگی کنید تا به مقصد برسید.