بلیط مشهد به کرج برای ۱۸ مهر

قیمت بلیط مشهد به کرج در ساعت 10:00 برای تاریخ 97/7/18 چارتری با شرکت هواپیمایی تابان 235000 تومان است.