بلیط پرواز تهران به مشهد

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ 95/09/03 روز چهار شنبه ساعت 09:15 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 157,100 هزار تومان می باشد. پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن