ورود به بخش رزرواسیون

بایگانی برچسب: با پرواز العراقی

بلیط مشهد به نجف برای ۲۳ فروردین

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۷/۱/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت ۰۴:۳۰به مبلغ ۴۸۶۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                          

بلیط تهران به بغداد برای ۲۳ اسفند

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

نرخ پرواز تهران به بغداد برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۵۹۶۰۰۰ تومان (پانصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

                                                        

بلیط مشهد به نجف برای ۲۸ بهمن

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

قیمت بلیط مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به نجف برای ۲ دی

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۲۷ آذر ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به نجف برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۴۹۱۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۷۵۱۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به بغداد برای ۲۷ آذر

بلیط چارتری, پرواز چارتری عراق ۲۳ آذر ۱۳۹۶

 

قیمت بلیط مشهد به بغداد برای تاریخ ۹۶/۹/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی العراقی (العراقیه) در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در  ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۴۶۱۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۴:۳۰ به مبلغ های ۴۹۶۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و شش هزار تومان) و ۸۶۱۰۰۰ تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز

صفحه 1 از 21 2