بلیط مشهد به نجف برای ۱۹ مهر

پرواز اربعین از مشهد به نجف با هاپیمایی العراقیه برای ۱۹ مهر ماه به قیمت ۱۵۱۵۰۰۰ تومان می باشد.

بلیط مشهد به بغداد برای ۲۳ مهر

بلیط ارزان مشهد به بغداد در تاریخ ۹۷/۷/۲۳ در ساعت ۱۳:۵۰ چارتری ۱۶۶۵۰۰۰ تومان است.

بلیط تهران به نجف برای اربعین

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ ۹۷/۷/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۷:۵۰ به مبلغ ۱۷۲۷۰۰۰ تومان می باشد.  

بلیط تهران به بغداد برای ۲۰ شهریور

قیمت بلیط تهران به بغداد برای تاریخ ۹۷/۶/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقیه در ساعت ۲۳:۵۹ به مبلغ ۱۶۱۵۰۰۰ تومان می باشد.  

بلیط مشهد به نجف برای ۲۳ فروردین

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۷/۱/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت ۰۴:۳۰به مبلغ ۴۸۶۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت […]