بلیط شیراز به دبی برای ۱۶ آذر

نرخ پرواز شیراز به دبی برای تاریخ 96/9/16 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 13:30 به مبلغ 286000 تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت 13:40 به مبلغ 456000 تومان (چهارصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی فلای دبی در ساعت 11:20 به مبلغ 611000 تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز