هتل ارزان قیمت مشهد

بلیط تهران به ازمیر برای ۲ بهمن

قیمت بلیط تهران به ازمیر برای تاریخ 96/11/2 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی پگاسوس در ساعت 03:50 به مبلغ 671000 تومان (ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی اطلس جت در ساعت 06:00 به مبلغ 861000 تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. ارزانترین قیمت بلیط ازمیر را در آنیل پرواز خواهید یافت لذت پرواز با آنیل پرواز