بلیط کیش به کرمان برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ 96/2/12 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 12:45 به مبلغ 90000 تومان (نود هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز کیش به کرمان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 16:45 به مبلغ 155000 تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز