قیمت پرواز تهران به اردبیل ۲۷ فروردین ۹۶

قیمت پرواز تهران به اردبیل برای 96/1/27 با هواپیمایی آسمان به صوت چارتری در ساعت 16:00 به مبلغ 81000 تومان (هشتاد و یک هزار تومان) میباشد. همچنین در این تاریخ برای پرواز تهران به اردبیل برای ساعت 15:55 با هواپیمایی ایران ایر به صورت سیستمی به مبلغ های 124000 تومان(یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و 209000 تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد. نرخ پرواز برای این خط هوایی در تاریخ 96/1/27 با هواپیمایی آتا به صورت سیستمی در ساعت 10:35 به مبلغ 135000 تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و به صورت پارتری در