بلیط اهواز به کرمان برای ۲۱ دی

نرخ پرواز اهواز به کرمان برای تاریخ 96/10/21 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 09:00 به مبلغ 403000 تومان (چهارصد و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز