بلیط آبادان به تهران برای ۲۲ شهریور ۹۶

قیمت بلیط آبادان به تهران برای تاریخ 96/6/22 به شرح زیر می باشد: به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 09:45به مبلغ های 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و 188000 تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:20 به مبلغ 172000 تومان (یکصد و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 22:45 به مبلغ 171000 تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 20:10