بلیط دبی با پرواز ماهان ایر

✈️✈️تیکت دبی با ماهان✈️✈️ ?SEP ✈️ 19-23 ✿ ✿ 1420 ✈️ 20-23 ✿ ✿ 1420 ✈️ 20-24 ✿ ✿ 1420 ✈️ 21-24 ✿ ✿ 1420 ✈️ 21-25 ✿ ✿ 1420 ✈️ 22-25 ✿ ✿ 1420 ✈️ 22-26 ✿ ✿ 1420 ✈️ 23-26 ✿ ✿ 1420 ✈️ 23-27 ✿ ✿ 1420 ✈️ 24-27 ✿ ✿ 1420 ✈️ 24-28 ✿ ✿ 1420 ✈️ 25-28 ✿ ✿ 1420 ✈️ 25-29 ✿ ✿ 1420 ✈️ 26-29 ✿ ✿ 1420 ✈️ 26-30 ✿ ✿ 1420 ??? 12:00 - 08:00 (3 شب ) ??? 21:00 - 18:00 (4 شب ) خرید بلیط دبی از طریق سایت

مرگ یک مسافر در پرواز مشهد . اردبیل ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

#فورى ?مرگ يك مسافر در پرواز مشهد-اردبيل: فرود اضطراری پرواز شماره168 مشهد–اردبیل هواپیمایی #ساها در ساعت 10:45 دقیقه صبح در مشهد علت این فرود اضطراری بد حال بودن مرد 80ساله اهل باکو بود. خلبان این پرواز در پرواز از بين مسافران درخواست پزشك كرد و يكى از پزشكان مسافر پرواز پس از معاینات اعلام لزوم فرود اضطراری در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد کرد. هواپيما به مشهد بازگشت و پس از حضور آمبولانس، این مسافر بدحال متاسفانه در داخل آمبولانس درگذشت.

بلیط آفری دبی با پرواز ایرباس ماهان ایر

???????? تیکت چارتر دبی پرواز ماهان ???????? SEP ✈️ 09-13 ✿ ✿ 1.550 3pax ✈️ 10-13 ✿ ✿ 1.550 4pax ✈️ 10-14 ✿ ✿ 1.550 1pax ✈️ 11-14 ✿ ✿ 1.570 4pax ✈️ 11-15 ✿ ✿ 1.570 6pax ✈️ 12-15 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 12-16 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 13-16 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 13-17 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 14-17 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 14-18 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 15-18 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 15-19 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 16-19 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 16-20 ✿ ✿ 1.570 ✈️ 17-20 ✿ ✿ 1.710 ✈️ 17-21 ✿ ✿ 1.810 ✈️ 18-21

بلیط اردبیل به عسلویه برای ۲۱ خرداد

قیمت بلیط اردبیل به عسلویه برای تاریخ 96/3/21 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 23:00 به مبلغ 390000 تومان (سیصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز