بلیط تهران به کیش برای ۲۰ فروردین ۹۶

نرخ پرواز تهران به کیش برای تاریخ 96/1/20 (ولادت امام علی) به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 21:15 به مبلغ 171000تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت 18:55 به مبلغ 175000 تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 21:30 به مبلغ 175000 تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت 19:15 به مبلغ 175000 تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به نجف ۲۱ فروردین ۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف در تاریخ 96/1/21 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت های 06:00 بخ مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) ، 08:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت 13:00 هم به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار  تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز