بلیط بندرعباس به کیش برای ۱۳ بهمن

پرواز سیستمی بندرعباس به کیش در ساعت 20:25 با کیش ایر دارای نرخی 177 هزار تومانی می باشد.

اطلاعیه قطع پرواز های تهران باتومی

از تاریخ 5 شهریور دیگه هیچ پرواز مستقیمی از تهران به باتومی دیگر انجام نمیشود .

بلیط بندرعباس به کیش برای ۱۶ آبان

نرخ پرواز بندرعباس به کیش برای تاریخ 96/8/16 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 16:30 به مبلغ های 198000 تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و 141000 تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز