بلیط بندر عباس به تهران برای ۲۷ فروردین ۹۶

قیمت پرواز بندر عباس به تهران برای تاریخ 96/1/27 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 18:05 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 18:45 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. جارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 19:15 به مبلغ 129000 تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ 216000 تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.  چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:40 به مبلغ 135000