بلیط تبریز به رشت برای ۲۷ دی

برای خرید پرواز سیستمی تبریز به رشت می توانید مبلغ 209 هزار تومان را با هواپیمایی ایران ایر پرداخت کنید.

بلیط تبریز رشت برای ۲۶ مهر

بلیط هوایی تبریز رشت برای مهر ماه سیستمی با پرواز ایران ایر در ساعت 18:15 قیمت 251000 تومان می باشد.

بلیط تبریز به رشت برای ۳ اردیبهشت

قیمت بلیط تبریز به رشت برای تاریخ 97/2/3 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 21:00 به مبلغ 92000 تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به رشت برای ۲۲ آبان

قیمت بلیط تبریز به رشت برای تاریخ 96/8/22 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 19:45 به مبلغ های 145000 تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به رشت برای ۲۴ مهر

نرخ پرواز تبریز به رشت برای تاریخ 96/7/24 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 10:45 به مبلغ های 145000 تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز