بلیط تبریز به مشهد برای ۲۹ خرداد

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 97/3/29 به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت 12:50 به مبلغ 233000 تومان (دویست و سی و سه هزار تومان) می باشد. سفر و خرید بلیط لحظه آخری تبریز به مشهد را با ما تجربه کنید. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تبریز به مشهد برای ۳۰ شهریور

نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 96/6/30 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 21:00 به مبلغ های 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و 292000 تومان (دویست و نود و دو هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 09:45 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت 15:15 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 10:00 به مبلغ 206000 تومان (دویست و شش هزار تومان) و در ساعت 16:00 به مبلغ 221000 تومان