بلیط تهران به یزد برای ۲۹ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به یزد برای تاریخ 96/2/29 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 20:45 به مبلغ های 103000 تومان (یکصد و سه هزار تومان) و 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 05:25 به مبلغ های 136000 تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 05:25 به مبلغ 133000 تومان (یکصد و سی سه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 21:50 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. چارتری با