بلیط تهران به قبرس برای ۴ شهریور

قیمت بلیط تهران به قبرس برای تاریخ 97/6/4 به صورت چارتی با هواپیمایی اطلس جت در ساعت 04:00 به مبلغ 1701000 تومان (یک میلیون و هفتصد و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز