بلیط شیراز به بغداد برای ۳ اسفند

نرخ پرواز شیراز به بغداد برای تاریخ 96/12/3 به صورت چارتیر با هواپیمایی ماهان در ساعت 09:45 به مبلغ های 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و 631000 تومان (ششصد و سی و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط شیراز به بغداد برای ۱۴ دی

نرخ پرواز شیراز به بغداد برای تاریخ 96/10/14 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 10:45 به مبلغ های 451000 تومان (چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان) و 641000 تومان (ششصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز