بلیط شیراز به تهران برای ۶ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط شیراز به تهران برای تاریخ 96/2/6 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 13:50 به مبلغ 110000 تومان (یکصد و ده هزار تومان) و در ساعت 22:40 به مبلغ 144000 تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 11:20 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 22:45 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) و در ساعت 18:00 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کیش