بلیط مشهد به نجف برای ۹ مرداد

قیمت بلیط مشهد به نجف برای تاریخ ۹۷/۵/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۹۱۱۰۰۰ تومان (نهصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت […]

بلیط مشهد به نجف برای ۳۰ خرداد

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۷/۳/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۶۰۱۰۰۰ تومان (ششصد و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز […]

بلیط مشهد به نجف برای ۲۳ فروردین

نرخ پرواز مشهد به نجف برای تاریخ ۹۷/۱/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت ۰۴:۳۰به مبلغ ۴۸۶۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت […]

بلیط مشهد به نجف برای ۲۸ بهمن

قیمت بلیط مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی العراقی در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل […]

بلیط مشهد به نجف برای ۵ آبان

نرخ بلیط مشهد به نجف برای تاریخ ۹۶/۸/۵ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ های ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک […]