بلیط تهران . نجف . محرم ۱۳۹۷

تهران . نجف 11  شهریور  1/150/000                                                                                          تهران . نجف 12  شهریور  1/250/000                                                                                        تهران

بلیط مشهد به نجف ۲۲ فروردین

قیمت پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 96/1/22 (ولادت امام علی) به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 06:30 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 10:45 به مبالغ 471000 تومان (چهارصد و هفتاد و یک هزار تومان) و 861000 تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 13:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یهک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز