مشهد به گوانجو برای ۳۰ دی ماه

بلیط مشهد به گوانجو به صورت چارتری به مبلغ 3 میلیون و 873 هزار تومان می باشد.